Spisak aktivnih pravilnika

Naziv Tip Korisnička saglasnost
Politika privatnosti Pravilnik o privatnosti Svi korisnici
Uslovi korišćenja Pravilnik o korišćenju sajta Svi korisnici

Rezime

Na dnu ove stranice kliknite na dugme "Sledeći".

Ceo pravilnik

Politika privatnosti sajta English Lane

Svrha ovog dokumenta je da definiše kako sajt i škola English Lane (u nastavku “sajt English Lane”) prikuplja, koristi i deli informacije o posetiocioma sajta. Molimo vas da pročitate ovaj dokument jer korišćenjem sajta prihvatate sve uslove i procese defnisane ovim dokumentom, kao i uslovima korišćenja. Ukoliko imate nekih pitanja ili ne razumete neke delove ovih dokumenata, možete nas kontaktirati na mejl kontakt@englishlane.net.

English Lane je registrovana agencija za učenje stranih jezika, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

Koje informacije se prikupljaju?

Da bi sajt omogućio pristup uslugama, neophodno je prikupljanje određenih podataka o posetiocima. Prilikom pristupa sajtu za besplatno učenje engleskog jezika, prikupljaju se IP adresa, geolokacijski podaci i ponašanje korisnika na sajtu. Sajt English Lane ne prikuplja ove podatke direktno već kroz alate za praćenje statistike sajta. Deo sajta za koji je potrebna registracija (uključuje rešenja za vežbanja i lekcije), zahteva registraciju korisnika, prilikom koje se prikupljaju ime i prezime korisnika i imejl adresa. Za tačnost ovih unetih podataka, odgovornost preuzimaju korisnici sajta koji se registruju. Pristup plaćenim sadržajima sajta podrazumeva prikupljanje podataka koji uključuju ime i prezime, imejl adresu, adresu prebivališta, broj telefona.

Sajt English Lane ne obrađuje uplate direktno i samim tim ne dolazi u kontakt sa podacima vezanim za plaćanje, osim onih podataka koji su neophodni za evidenciju izvršioca uplate i konfirmaciju iste. Ove podatke obrađuje banka kod koje se vrši uplata, tj. banka kod koje je registrovan račun agencije English Lane.

Saglasnost za obradu podataka

Prilikom korišćenja sajta, korisnici prihvataju uslove korišćenja i politiku privatnosti što znači da daju saglasnost da se podaci mogu prikupljati i koristiti na način na koji to definisano uslovima korišćenja a u skladu sa Zakonom. Korisnik zadržava pravo da povuče ovu saglasnost u bilo kom trenutku na način na koji je to definsano uslovima korišćenja, prilikom čega gubi pristup delovima sajta za koji je potrebna registracija.

Informacije koje se prikupljaju

Prilikom korišćenja sajta, informacije koje se mogu pratiti i sakupljati uključuju stranice koje korisnici posećuju, vreme posete, linkovi na koje su korisnici kliknuli, podaci o IP adresi, operativnom sistemu ili pretraživaču korišćenim za pretragu. Iz IP adrese se mogu videti podaci o internet provajderu kao i o geolokaciji.

Sajt takođe može koristiti kolačiće.

Informacije koje mogu identifikovati korisnike dostavljaju sami korisnici ili se prikupljaju korišćenjem drugih aplikacija. Sajt English Lane prikuplja informacije koje korisnici sami unesu prilikom registracije naloga, ažuriranja naloga, kupovine usluga, prilikom popunjavanja formulara ili učestovanja u javnim diskusijama, prilikom slanja imejla, i korišćenjem bilo kojih usluga sajta English Lane koje zahtevaju ovakvu vrstu informacija.

Ove informacije mogu biti korišćene u svrhu poboljšanja usluge, odgovaranja na konkretno pitanje, slanje relevantnih imejlova u vezi sa posebnim pogodnostima, promocijama ili uopšte vestima vezanim za poslovanje sajta, kao i poruke poslovnih partnera i slanje obaveštenja o samom radu sajta. Podaci korisnika mogu biti korišćeni da bi se prikazivao relevantan sadržaj na sajtu ili reklamne poruke (što uključuje reklamiranje i na drugim platformama kao što su internet pretraživači i društvene mreže). Svrha ovakvog korišćenja može biti unapređenje poslovanja.

Registracija naloga

Svi korisnici koji se registruju na sajt, u obavezi su da dostave svoje lične podatke koji uključuju ime i prezime, i imej adresu. Korisnik koji dostavlja podatke snosi odgovornost za tačnost dostavljenih podataka. Prilikom registracije naloga, korisnici daju saglasnost da se njihova imejl adresa doda na imejl listu. Ovo znači da korisnici mogu dobijati poruke na imejl adresu koju su korisitili prilikom registracije, koje uključuju poruke informativnog i promotivnog karaktera.

Deo sajta obuhvata forum za registrovane korisnike, gde isti mogu objaviti svoje komentare. Za učestovanje u forumu, potrebni su lični podaci korisnika, koji uključuju ime i prezime i imej adresu, a mogu uključivati i ostale podatke koje korisnici svojevoljno dostavljaju, kao što je fotografija korisnika, interesovanja, zanimanje, i slični podaci koji se mogu popuniti u studentskom profilu. Prilikom učestovanja u forumu, potrebno je imati u vidu da informacije deljene na ovaj način mogu biti javno dostupne. Iz tog razloga je važno da korisnici obrate pažnju na tip informacija koje dele na ovaj način, i izbegnu objavljivanje ličnih ili privantih podataka, bilo da se odnose na njih ili drugu osobu. Takođe potrebno je obratiti pažnju na uslove korišćenja gde je definisano korišćenje foruma i pravila ponašanja u istom.

Za učenje u školi English Lane potrebna je posebna registracija u odnosu na onu na besplatnom sajtu. Prilikom ove registracije, biće potrebno da korisnici dostave infromacije neophodne za kreiranje takvog naloga, kao i podatke neophodne za procesiranje uplate članarine. Podaci uključuju ime i prezime, imejl adresu, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona. Ovi podaci se koriste za kreiranje jedinstvenog korisničkog naloga za pristup školi.

Škola English Lane štiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Svi podaci o korisnicima se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima.

Škola English Lane zadržava pravo da prikuplja sadržaje kreirane od strane članova škole, što uključuje poslate zadatke, rezultate anketa, odgovore na pitanja, i ostale podatke o napredovanju članova. Članovima škole nije dozvoljno da u školi dele lične informacije o sebi ili drugim korisnicima, ili informacije koje su zabranjene uslovima korišćenja, osim informacija koje se zahtevaju za učestvovanje u zadacima i drugim aktivnostima.

Neke od ličinih informacija korisnika mogu biti vidljive kada korisnici šalju imejl ili na neki drugi način kontaktiraju školu, poput društvenih mreža.

Sajt English Lane može dobiti neke lične informacije o posetiocima upotrebom softvera i drugih onlajn servisa za optimizatiju i praćenje rada sajta. Drugi sajtovi koji omogućavaju rad sajta English Lane mogu sakupljati podatke o korisnicima prilikom korišćenja tih sajtova ili tokom aktivnosti na sajtu English Lane, i one mogu biti deljenje sa nama u cilju poboljšanja usluge, usluge drugih sajtova ili u cilju poboljšanja iskustva korisnika. Način korišćenja platforme od strane korisnika se može pratiti korišćenjem dodatnih servisa za analitiku iskustva korišćenja u cilju poboljšanja usluga.

Na sajtu se mogu naći linkovi ka drugim sajtovima ili onlajn resursima. Sajt English Lane neće deliti informacije sa drugim sajtovima, niti je odgovoran za politiku privatnosti i prikupljanje podataka na tim sajtovima.

Učenje u školi English Lane podrazumeva plaćanje članarine koju vrše korisnici uplatom na račun firme. Provajderi ovih usluga obrađuju naplate i sakupljaju podatke, a sajt English Lane nema kontakt niti prikuplja podatke o korisnicima prilikom registrovanja uplata, osim podataka koje su sami korisnici ispunili u prijavi za registraciju. 

Informacije se prikupljaju pre svega da bi se omogućio pristup sajtu korisnicima zainteresovanim za korišćenje istog, kao i u svrhu poboljšanja kvaliteta i usluge sajta English Lane, i povećanja sigurnosti sajta. Osim kako je to naznačeno u politici privatnosti, vaši podaci neće biti deljeni ni sa kim.

Poverljivost podataka i sigurnost informacija su veoma važne i primenjujemo određene mere da sačuvamo podatke koji se prikupljaju o korisnicima sajta English Lane, ali sajt ne može dati nikakve garancije za neautorizovanu upotrebu podataka od strane neovlašćenih lica.

Registrovani korisnici dobijaju pristup nalogu i dužni su da koriste tačne podatke prilikom registracije. Ovi podaci se mogu ažurirati od strane samih korisnika ili ukoliko korisnik kontaktira sajt English Lane direktno sa zahtevom da se podaci ažuriraju. Korisnici takođe mogu zahtevati da se njihovi podaci obrišu iz sistema, i u tom slučaju moraju kontaktirati sajt English Lane sa zahtevom da se to učini u njihovo ime. U slučaju ovakvog zahteva, sajt English Lane može zahtevati novčanu nadoknadu za obradu zahteva ukoliko je zahtev neosnovan ili nije u skladu sa okolnostima koje bi ovo omogućavale. Prilikom obrade ovakvog zahteva, sajt može zatražiti od korisnika informacije ili dokument koji bi omogućio identifikaciju korisnika koji ostvaruje svoje pravo. Ovo je sigurnosna mera da bi se sprečilo da lične podatke dobije neko ko za to nema osnova. Za obradu ovakvih zahteva potreban je određeni vremenski period, u kom slučaju će korisnik biti obavešten. Nakon brisanja naloga, neki podaci se mogu zadržati unutar baze podataka, u pristupnim logovima i drugim zapisima, koji mogu ali ne moraju sadržati neke lične podatke. Imajte u vidu da se neki lični podaci izuzimaju iz takvih zahteva u pojednim okolnostima, koje mogu uključivati situacije kada moramo obrađivati podatke da bi bili u skladu sa zakonskim regulativama.

Maloletni korisnici mogu koristiti sajt uz saglasnost roditelja ili staratelja. Sadržaj koji se objavljuje na sajtu je prikladan za korisnike svih starosnih grupa i u tom smislu nema ograničenja ko može korisiti sajt. Imajući u vidu da su za registraciju potrebni lični podaci korisnika, oni ih pružaju na sopstvenu odgovornost i uz podrazumevanu saglasnost staratelja ili roditelja. Kada je u pitanju kreiranje naloga za koje je potrebna uplata članarine u određenom novčanom iznosu, sajt neće svesno primiti uplate lica mlađih od 18 godina. U slučaju da lice mlađe od 18 godina želi da otvori nalog sa plaćenom članarinom, to mora uraditi roditelj ili staratelj u ime maloletnog lica i poslati nalog za plaćanje na lični zahtev i pod posebnim uslovima. Za ostale podatke koji se prikupljaju o maloletnim korisnicima sajta, važe isti dokumenti politike privatnosti i uslovi korišćenja, jer korišćenje sajta automatski znači i saglasnost sa ovim dokumentima roditelja ili staratelja.

Promene

Sajt English Lane zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez najave promeni ovaj dokument. Molimo vas da uvek pregledate najnovije verzije dokumenata politika privatnosti i uslovi korišćenja da biste uvek bili u toku sa vašim pravima i obavezama sa kojima ste saglasni prilikom korišćenja sajta.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: kontakt@englishlane.netRezime

Na dnu ove stranice kliknite na dugme "Sledeći". Onda će se u narednom koraku otvoriti stranica gde je potrebno štiklirati opciju da se slažete sa ovim dokumentima. 

Ceo pravilnik

Uslovi korišćenja sajta English Lane

Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu sajta i škole English Lane i drugih proizvoda i usluga koje sajt omogućava. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta i škole English Lane, jer korišćenje sajta u potpunosti podrazumeva da prihvatate ove uslove, uključujući i ostale dokumente koji regulišu rad sajta, kao što je politika privatnosti.

Ko može koristiti sajt

Sajt mogu koristiti oni koji prihvate dokumente koji regulišu rad sajta, uključujući i uslove korišćenja i politiku privatnosti. Prilikom kreiranja korisničkog naloga na sajtu ili prilikom korišćenja sadržaja koje sajt omogućava javno dostupnim, obaveza korisnika je da dostave tačne i potpune informacije i da prihvate dgovornost da redovno ažuriraju ove infromacije da bi one ostale tačne i potpune. Korisnici su u obavezi da prilikom registracije koriste lične podatke, uključujući i imejl adresu kojoj korisnici imaju pristup jer će biti neophodno da se nalog na sajtu verifikujete pre nego što isti bude aktiviran. Maloletna lica su u obavezi da sajt koriste uz saglasnost roditelja ili staratelja, posebno u slučajevima kada ostavljaju svoje podatke, odnosno kreiraju nalog za pristup sajtu. Druga ograničenja mogu postojati za pojedine delove sajta.

Korisnici sajta imaju pravo da koriste uslugu i sadržaje sajta u lične svrhe. Korisnici se takođe obavezuju da neće ni sa kim deliti podatke o svom nalogu niti upotrebiti iste da se omogući pristup sajtu drugim licima. Korišćenje sajta ne podrazumeva prenos prava ili vlasništva nad sadržajima ili uslugama kojima korisnici imaju pristup. 

Članovi škole su korisnici, lica koja plaćaju uslugu korišćenja posebnog dela sajta koji pruža škola English Lane. Škola pruža obuku za odrasle, i programi nisu u skladu da školskim programima. Maloletna lica se ne mogu prijaviti za članstvo u školi (osim u izuzetnim okolnostima).

Škola zadržava pravo da bilo kome ne omogući svoje plaćene usluge bez navođenja razloga. 

Pravo intelektualne svojine

Svi materijali za učenje, u pisanom, audio, i video formatu, objavljeni na besplatnom i plaćenom delu sajta su vlasništvo sajta English Lane, i zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja, upotreba u komercijalne svrhe ili upotreba sadržaja i usluga bez prethodne pisane saglasnosti sajta English Lane. 

Svi materijali English Lane škole, uključujući i one javno dostupne i one omogućene u okviru plaćenog dela sajta, su autorsko delo prema Zakonu o autorskom pravu (stav 1) i materijal je zaštićen u skladu sa tim zakonom. Svi korisnici sajta (besplatnog i plaćenog dela sajta) moraju koristiti sadržaje u skladu sa Zakonom o autorskom pravu Republike Srbije. Korisnici neće kopirati, prepisvati ili snimati materijal koji im je dostupan i na taj način kršiti autorsko pravo. U suprotonom, sajt zadržava pravo da reaguje u skladu sa odredbama ovog zakona, i u tu svrhu može koristiti sve podatke koje korisnik omogućava dostupnim u svrhu korišćenja usluga od strane sajta, uključujući i sve javno dostupne podatke o korisniku.

Plaćeni deo sajta

Sajt nudi plaćene usluge. Korisnici su dužni da plaćaju usluge na način na koji je to regulisano na sajtu. Sajt zadržava pravo promene cene usluga u bilo kom trentuku, bez prethodne najave i takva promena će važiti od trenutka objave i neće uticati na već plaćene usluge. Korisnici se savetuju da pregledaju besplatne materijale i detaljan opis plaćenih usluga pre kupovine istih, jer povrat novaca nije moguć.

Sajt English Lane zadržava pravo da promeni, prekine, ili na neki način izmeni plaćeni sadržaj kom imaju pristup korisnici koji plaćaju članarinu. Kompletan sadržaj sajta, uključujući besplatni i plaćeni deo je podložan odredbama u delu za odricanje od odgovornosti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, aktivnost na sajtu ili uspešan završetak kurseva ne podrazumeva bilo kakve sertifikate ili dokumente. Škola English Lane nema obavezu da kreira sadržaj u skladu sa obrazovnim programima ili odrebama propisanim od strane drugih obrazovnih institucija.

Korišćenje sajta ne podrazumeva ostvarivanje veze sa bilo kojom obrazovnom institucijom, ne podrazumeva upis u drugu obrazovnu instituciju niti daje pravo korisnicima da koriste resurse drugih obrazovnih institucija osim njihovog učešća u aktivnostima koje omogućava sam sajt na sopstvenoj platformi.

Plaćanje usluga se vrši uplatom na tekući račun škole English Lane. Uplate za rezidente Republike Srbije omogućene su na dinarski tekući račun. Uplate na ovaj račun mogu se izvršiti iz bilo koje pošte, banke ili putem ebank servisa. Uplate su moguće i putem kartica, putem ovlašćenih procesora za naplatu preko interneta. 

Naplatu može vršiti agencija koja ima posebnu dozvolu izdatu od strane škole English Lane a definisanu internim aktima škole.

Uplate za nerezidente omogućene su na devizni tekući račun. Nerezidenti uplatu takođe mogu izvršiti putem PayPal servisa ili platnih kartica. Uplata putem PayPal servisa nije dozvoljena rezidentima Republike Srbije. English Lane se odriče svih odgovornosti vezanih za utvrdjivanje statusa rezidentnosti i odgovornost je na strani korisnika da prilikom prijave izaberu odgovarajući metod plaćanja na osnovu svog statusa.

Dugoročne članarine

Dugoročna članarina podrazumeva članstvo u English Lane školi određen broj meseci (6 ili 12 meseci u kontinuitetu). Uz ovakav vid članarine omogućena je niža cena i ušteda za krajnje korisnike, a plaćanje se vrši u celosti.

Dugoročne članarine omogućene su trenutnim članovima škole, članovima koju su dobili saglasnost da profesori English Lane škole žele da nastave rad sa njima u narednom periodu kao i novim članovima pod posebnim uslovima. Neko ko nije bio član škole, može se učlaniti po promotivnim uslovima, i stiče pravo da ostvari ponudu za dugoročne članarine, u slučaju da profesori žele da ostvare saradnju sa tim članom. Saradnja može biti prekinuta od strane English Lane u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. U tom slučaju član će biti kontaktiran i adekvatna kompenzacija ponuđena, skladno razlozima prekida saradnje.  

Dugoročna članarina teče u kontinuitetu od momenta uplate do isteka plaćenog perioda (6 ili 12 meseci). Članarina ističe istog datuma u mesecu. Ako je datum uplate 05.01. za period od 6 meseci, takava članarina ističe 05.07.

U toku trajanja članarine, član škole English Lane ima pravo da pauzira svoju članarinu u periodu od 10 dana (za članarinu od 6 meseci) ili 20 dana (za članarinu od 12 meseci). To znači da će nalog biti ugašen u tom periodu, a članarina produžena za taj broj dana. Za ostavarivanje ovog prava, korisnik mora imejlom obavestiti administratore škole o periodu kada će napraviti pauzu. Ova pauza se ne može koristiti retroaktivno, što znači da se uvek može primeniti na budući period.

Povrat novca takođe nije moguć u slučajevima kada član nije imao vremena za učenje, kvara na opremi ili nepostojanja internet konekcije kao i drugim razlozima nastalim od strane korisnika usluge. 

Članarina se ne može preneti na drugo lice osim u okolnostima definisanim dopunskim aktima. Član škole preuzima na sebe odgovornost da svoj nalog koristi u skladu sa ovim uslovima korišćenja. U slučaju da bude utvrđeno da član škole krši uslove korišćenja po bilo kom osnovu, nalog će biti ugašen bez mogućnosti za povrat novca.

English Lane škola zadražava pravo da odbije da primi u školu bilo koga bez obrazloženja. U tom slučaju će korisnik biti imejlom obavešten da mu nije odobreno članstvo. U slučaju da je uplata već izvršena, ista će biti refundirana na račun sa kog je poslata. Za uplatu putem opšte uplatnice odnosno naloga za prenos, korisnici sami snose odgovornost za tačnost unetih podataka na koja će sredstva biti vraćena kao i odgovornost za čuvanje priznanice kao dokaza o uplati.

Politika fer korišćenja

Korisnicima škole English Lane omogućen je kontinualni pristup školi u trajanju članarine za standardne upotrebe, tj. u svrhu učenja za jednu osobu kojoj nalog pripada i u obimu koji obuhvata 99% od standardne upotrebe sajta od strane svih članova. 

Ukoliko korišćenje naloga prelazi 99% standardne upotrebe sajta, škola zadržava pravo da isti nalog limitira, ugasi, ili na drugi način ograniči. Ovakva akcija može biti automatski urađena ukoliko korisnik svojom nestandardnom upotrebom aktivira mehanizam.  

Škola zadržava pravo da limitira pristup kursevima u bilo kom obliku zbog razloga koji krše politiku fer korišćenja. 

Politika fer korišćenja takođe obuhvata način učenja u okviru kurseva. Članovi škole prihvataju na sebe da isprate predviđeni tempo učenja i šalju zadatke u skladu sa programom. Nije moguće prelaziti više gradiva od jednog modula nedeljno, što predstavlja optimalni tempo učenja na kursevima. Moguće je učiti sporijim tempom od predviđenog u slučaju da polaznik ne može zbog obaveza da isprati nedeljni tempo učenja na kursu. Učenje izvan okvira koji su predviđeni planom i programom nije dozvoljeno. U skladu sa ovim uslovima, korisnici ne mogu poslati više od tri zadatka koji zahtevaju pregledanje profesora u jednom danu. Smernice za učenje postoje da bi učenje bilo efikasno, jer su to strategije koje omogućavaju dobre rezultate i u skladu su sa programom škole. Iako je moguća potpuna fleksibilnost u učenju, nije moguće učiti izvan predviđenog programa u školi.

Korisnici se obavezuju da uče u skladu sa programom, poštuju druge korisnike, rad drugih korisnika, i ne koriste sredstava manipulacije da predstave svoj napredak drugačijim nego što je to slučaj. 

Korisnici plaćenih usluga tj. članovi škole su u obavezi da komuniciraju sa profesorima. Grupne aktivnosti zahtevaju aktivno učešće korisnika. Korisnici škole koji odbijaju da se predstave, uključe audio/video, i komuniciraju sa profesorima ne mogu koristiti usluge škole. Isti mogu biti udaljeni sa grupnih onlajn časova, i na drugi način im biti limitiran pristup aktivnostima škole, ili im u potpunosti biti uskraćena usluga. 

Sadržaji korisnika

Sadržaji koje korisnici dele sa sajtom i drugim korisnicima na sajtu, što može uključivati komentare, pisane i audio zadatke, i ostalo, su odgovornost samih korisnika koji objavljuju ove sadržaje, i korisnicu su odgovorni za njihovu tačnost i da su ti sadržaji u skladu da uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Slanje sadržaja korisnika daje sajtu English Lane potpuno pravo i dozvolu da kopira, distribuira, modifikuje, javno objavili ili na drugačiji način koristi sadržaje korisnika. Ova dozvola podrazumeva i pravo sajta English Lane da autorizuje druge osobe da koriste sadržaje korisnika nezavisno od usluge koju sajt pruža. Ništa navedno u ovim uslovima ne ograničava zakonska prava koje sajt English Lane može imati nad sadržajima korisnika. Sajt zadržava pravo da izmeni ili obriše sadržaje korisnika iz bilo kog razloga, uključujući i sadržaje korisnika koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Podaci o korisnicima usluga se prikupljaju i obrađuju od strane zaposlenih i neće biti deljeni sa drugim licima.

Sajt English Lane štiti naloge korisnika i sve informacije u vezi sa njima, ali ne može garantovati da neautorizovane osobe neće pristupiti takvim podacima. Korisnici su u obavezi da obaveste sajt ukoliko veruju da su njihovi nalozi ili podaci kompromitovani ili zloupotrebljeni.

Na sajtu se mogu naći sadržaji ili linkovi ka sadržajima drugih lica koji su u vlasništvu tih lica. Sajt English Lane ne može garantovati da će takav sadržaj ili usluga biti pouzdan, primeren ili da neće sadržati softver koji može naškoditi podacima u kompjuteru, telefonu, itd. Sajt English Lane se odriče odgovornosti i obaveze u vezi sa pristupom i korišćenjem sadržaja i usluga drugih lica.

Odricanje od odgovornosti

Usluge i svi sadržaji objavljeni na sajtu su dati kao takvi bez ikakve garancije, pisane ili podrazumevane. Sajt English Lane se odriče odgovornosti za garanacije da u sadržaju neće biti grešaka niti da će sve stranice sajta raditi u svakom trenutku.  Korisnici prihvataju korišćenje usluga na sopstveni rizik.

Sajt neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nekorišćenja sajta, ili zbog bilo koje greške koja se može javiti na sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva saglasnot da korisnici neće sajt smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, troškove ili obaveze prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem usluga.

Sajt English Lane zadržava pravo da ove uslove izmeni u bilo kom trentku bez prethodne najave. Izmena stupa na snagu od momenta objavljivanja. Nastavak korišćenja usluge nakon izmena podrazumeva da korisnik pristaje na izmenjene uslove ili politiku privatnosti.

Obaveze korisnika

Prilikom korišćenja usluga i sadržaja sajta (besplatnih i plaćenih), korisnici na sebe prihvataju obavezu da neće objavljivati sadržaje koji:

 • Sadrže nedozvoljene materijale ili promovišu nedozvoljene aktivnosti
 • Sadrže pretnje ili insinuacije nasilja
 • Na neki način vređaju druge korinike
 • Krše intelektualno pravo, privatnost ili druga prava
 • Sadrže nevažne, neprimerene, ili promotivne poruke
 • Na drugi način krše uslove korišenja sajta English Lane

Korisnici takođe ne smeju:

 • Činiti nešto što narušava prava drugih korisnika
 • Deliti šifru ili podatke korišćene za kreiranje sopstenog naloga
 • Pokušavati da pristupe nalogu drugih korisnika
 • Pristupati nedozvoljenim delovima sajta koji nisu javno dostupni
 • Pokušavati da manipulišu korisnicima, softverima ili mrežom
 • Koristiti lažne podatke ili podatke drugih osoba prilikom registracije
 • Uticati na nekoga da radi bilo šta od ovde navedenog

Korišćenje plaćenih usluga sajta podrazumeva da svi korisnici prihvataju na sebe određena pravila ponašanja koja ukljčuju:

Jedan korisnik može registrovati jedan nalog za plaćenu uslugu.

Poslati zadaci i učešće u aktivnostima će biti rezultat rada samog korisnika (osim kada je u pitanju grupna aktivnost koja je izričito navedena).

Korisnici neće pokušavati na bilo koji način da manipulišu sistemom i na nepošten način poboljšavaju svoj rezultat ili na štetu drugih.

Ukoliko se utvrdi da korisnik deli svoj pristup sa drugim korisnicima, sajt zadržava pravo da takvom korisniku deaktivira nalog bez osnova za kompenzaciju.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: kontakt@englishlane.net